Aurell.se-Teknikpedagogik

Bit! Ta en tugga teknik…

Workshops och teambuilding

Teknikpedagogik i levande livet

Våra Workshops används som medel för att förstå och uppleva lärande av tekniska lösningar och IT som lustfyllt.

De  illustrerar de skapande elementen inom tekniken där uppfinningsrikedom, sökande av egna lösningar och experimenterande är grundpelare.

Workshops för olika tidsomfattning, ambitionsnivå och områden kan tas fram.