Aurell.se-Teknikpedagogik

Bit! Ta en tugga teknik…

Föredrag och Seminarier

Monalisa ser dej

Rubrikexempel:

  • Teknik som passar kvinnor lika bra som den passar män
  • Kvinnor, som utvecklare inom teknik/IT
  • Konsten att lära – eller ej
  • Det ska vara lätt att lära teknik, men inte i betydelsen att man inte ska anstränga sig
  • Teknik är liksom konst ett skapande arbete med bas i våra erfarenheter