Aurell.se-Teknikpedagogik

Bit! Ta en tugga teknik…

Verksamheter

Kvällskurs om hur man bygger objekt och skulpturer med rörelse, ljus o ljud

Sommarkurs : Skapa rörliga lysande, låtande objekt och skulpturer

Distansutbildning

Barnkurs om teknik

Föredrag och seminarier

Konsultverksamhet

Workshops

 

Sommarkurs: Skapa objekt och skulpturer med rörelser, ljus och ljud

Sex dagar om användning av mekanismer och elektronik i egna objekt

Kursen innehåller i princip detsamma som helg- och kvällskurserna. D.v.s. mekaniska lösningar och elektroniska för nybörjare inom teknik. Sist av allt tittar vi på hur man kan använda hobbyistplattformen Arduino för att använda program men utan att kunna koda.

Kursen är gjord för att passa personer som vill använda kunskaperna i egen träslöjds- eller tekniklärarverksamhet eller egna byggen, som t.ex. rörliga skulpturer, trädgårdskonst, eller helt enkelt bara är Makers som tycker om att jobba praktiskt. Utrustningen och materialen vi använder är av enkelt slag, ofta trä, tyg och återvunna objekt och möjligt att skaffa på egen hand om man vill fortsätta efter kursens slut. Information om inköpskällor och kunskapslänkar på nätet är en del av innehållet. För övrigt prövar vi olika lösningar praktiskt, bygger prototyper och funderar fram sätt att åstadkomma resultat på. Hur får man t.ex. två ögon att röra sig, en mun att tugga eller en tunga att räckas ut ur en mun med hjälp av mekaniska lösningar eller en vattenskulptur med hjälp av solceller, och varför inte en godisautomat för nötter?

En person som gått kursen ville kunna öppna en låda i en byrå och därigenom åstadkomma att en melodisnutt spelades. En annan ville bygga en speldosa med flera lysdioder som skulle tändas i olika ordning och någon ville att en karusell skulle snurra en cirkusmelodi spelas.. Med ganska begränsade kunskaper kan man åstadkomma och rätt mycket om man vet om hur. Kursen är tänkt att ge matnyttig kunskap att bygga med. Kunskap som kan utvecklas vidare då intresset väckts.

Kostnaden för en veckokursen är 2500 kr. Rabatt på 20% får man om man är konstnär, studerande, arbetslös eller pensionär och betalar då bara 2000 kr. Arbetsmaterial ingår liksom för- och eftermiddagsfika.

Robotbygge för barn + vuxen

Målgruppen är barn på c:a 6 -12 år. Vi bygger under max tre timmar vid varje byggtillfälle. En kostnad på 175 kronor per barn och dag tas ut. Storleken på byggena är max 30 cm. Olika metoder används för att få robotarna  rörliga och små motorer, enkla strömbrytare och hjul hjälper till. Vi håller till på Björngårdsgatan 7 t.h. om porten.

Ambitionen med robotbygget är att barn och föräldrar ska få en ingång till att skapa mekaniskt ”liv” och därigenom finna nya möjligheter för skapande verksamhet.

Under ”Aktuellt” i menyn finns inplanerade robotbyggardagar inlagda

Anmälan till workshopen görs under ”Kursanmälan” i menyn högst upp.

Kvällskurs om rörelse, ljus och ljud

I den här kursen får du lära dig olika sätt för att få objekt att röra sig lysa och låta med hjälp av muskelkraft, motorer elektronik och andra kraftkällor. Det vi tillverkar är i prototypformat och max 30 cm högt.

Dessutom ingår bygge av elektroniska kretsar för att åstadkomma olika effekter och kunskap om hur man tolkar elektronikscheman som kan laddas ner från nätet för att byggas på egen hand. Du får också lära dig att använda sensorer som känner av ljus och mörker och metoder för att använda solceller.  I slutfasen får du lära dig hur man använder servomotorer som samtidigt kan styras på olika vis med hjälp av ett s.k. controllerkort med ett program för PC (tyvärr inte för Mac) och sist av allt om hobbyistplattformen Arduino som du lär dej använda , men utan att kunna koda.

Tips på böcker, inköpsställen för komponenter och material samt bra länkar på nätet får du också med dig från kursen.

Kursen omfattar 30 timmar fördelade på 12 vardagskvällar eller som sommarkurs under 6 dagar. Kostnaden är 2500 kr. Arbetsmaterial ingår. Om du är arbetslös, studerar, är pensionär eller försörjer dig enbart på konst/kultur så får du 20% rabatt på kurskostnaden.

Startdatum ser du under rubriken: “Aktuellt” i menyn.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Helgkurs om Rörelser, ljus och ljud

För att fler ska kunna delta på kurserna om Rörelse, ljus och ljud har jag också ibland helgkurser.
När de startar bestäms tillsammans med dem som anmäler intresse för att delta. (Se rubrik Kursanmälan i menyn)
Helgvarianten har samma innehåll som kvällskursen men är aningen mer komprimerad. De första två dagarna arbetar vi med mekanismer av olika slag och de två sista dagarna är det elektronik som gäller. Deltagarna kan påverka innehållet till vissa delar men den övergripande planen är fast.

Praktiskt prövande, undersökande och utforskande är grundprinciperna för hur vi arbetar. I slutfasen beskrivs böcker, länkar och informationsvägar för att bygga kunskapen vidare.

Arbetsmaterial ingår i priset som är 2500, men konstnärer, studerande, arbetslösa och pensionärer får 20% rabatt.

Kaffe/thé med tilltugg serveras för- och eftermiddag.

2013-11-11 20.11.15

Elektronik och sensorer

Kursen ges under helger. Den omfattar fem helgdagar om du är nybörjare och fyra om du gått kursen ”Skapa objekt och skulpturer med rörelser, ljus och ljud”

Innehåll:
Lödteknik
Komponentkunskap
Elektronikkretsar som får objekt att röra sig, lysa och låta
Servomotorer och styrkort
Sensorer som kan känna av omgivningens egenskaper.
Inköpsställen, DVD-material, användbara länkar på nätet och böcker

Arbetsmaterial ingår liksom frukt, kaffe/thé, juice och tilltugg på för- och eftermiddagarna. Däremot inte lunch. Kostnad för kursen är 2 500 för 5-dagarsversionen och 2000 kr för 4 dagar. Under rubriken Aktuellt i menyn ser du startdatum då de är bestämda.

Distansutbildning i teknik för mellanstadiet

En kurs som ges under förutsättning att det är minst fem personer som anmält intresse. Den ger grundläggande kunskap om hur man tillverkar sånt som rör sig, lyser och låter

Kursen vänder sig till tekniska nybörjare och omfattar roliga tillämpningar som kan användas för att utveckla tekniskt intresse hos elever av båda könen.  Totalt tio brev med många olika byggprojekt och förklaringar av tekniska lösningar ingår. Varannan vecka skickas ett nytt brev ut där man kan välja vad man vill bygga, för att ge de teoretiska beskrivningarna substans. Allt skapas med enkla material och enkel utrustning. De flesta av projekten går att bygga på cirka tre timmar. Vi går även igenom material och inköpsställen och kommer att diskutera flickors och pojkars villkor inom teknik.

Efter att ha gått igenom utbildningen kommer deltagarna att förstå tillämpningarna av de tekniska lösningarna tillräckligt väl för att kunna förklara dem för eleverna.

Målgruppen för kursen är grundskollärare i åk 4-8 och personal inom fritidsverksamheter, men också alla andra som vill lära sig hur man åstadkommer rolig teknik.

I kursen ingår två gemensamma helgträffar i Stockholm.  Vid den ena delas arbetsmaterial ut, teambuilding utvecklas och inläggning av bilder och användning av chattfunktioner gås igenom. Vid träff nummer två diskuteras de erfarenheter som gjorts vid byggandet av de olika koncepten och hur dessa kan användas i den egna verksamheten. Sist tar vi upp hur man kan söka sig vidare inom teknikområdet på egen hand.

Bland texterna om teknikpedagogik i menyn under bilden högst upp på sidan finns en utvärdering under rubriken: “Tankar om distansutbildningen”

Kostnad för distanskursen är 2 500. Resor och logi i samband med de två träffarna ingår ej i kurskostnaden men däremot lunch, kaffe och frukt.

Under rubriken “Aktuellt” ser du startdatum när detta är bestämt .

Förskoleteknik

Kurs för förskolepersonal som vill lära sig att arbeta med teknik tillsammans med småttingar

Olika teman kan väljas som t.ex. vatten, rörelse, ljud eller ljus eller kombinationer av de olika områdena. Alla övningar är anpassade för att både flickor och pojkar ska kunna ta dem till sig i samma utsträckning.

Kurserna kan ges på den enskilda förskolan eller på kurslokal. Tidsramar, innehåll och omfång anpassas tillsammans med förskolepersonalen.

Mer information: Ring 0725227644 eller maila till aurell@ownit.nu

Föredrag och seminarier

Rubrikexempel:

  • Teknik som passar kvinnor lika bra som den passar män
  • Kvinnor, som utvecklare inom teknik/IT
  • Konsten att lära – eller ej
  • Det ska vara lätt att lära teknik, men inte i betydelsen att man inte ska anstränga sig
  • Teknik är liksom konst ett skapande arbete med bas i våra erfarenheter

Workshops för vuxna

Teknikpedagogik i levande livet. Våra Workshops används för att ge upplevelse av det lustfyllda i lärande av tekniska lösningar. De  illustrerar de skapande elementen inom tekniken där uppfinningsrikedom,  sökande av egna lösningar och experimenterande är grundpelare. Enkelt material används. Konceptet har använts som aktivitet för miljöhippa, som födelsekalasaktivitet och som gemensam aktivitet för teambuilding

Workshops för olika tidsomfattning, ambitionsnivå och varianter av teambuilding kan tas fram.