Aurell.se-Teknikpedagogik

Bit! Ta en tugga teknik…

Konsultverksamhet

Då du som företagare, skolledare eller även förälder vill ha råd och förslag om hur du kan skapa intresse för teknik hos dina kvinnliga medarbetare, elever eller döttrar kan du kontakta vårt företag. Vi använder kognitionspsykologisk forskning och 30-årig erfarenhet av utvärdering från kvinnors deltagande i teknikkurser som underlag för vår rådgivning.