Aurell.se-Teknikpedagogik

Bit! Ta en tugga teknik…

Harriet Aurell Teknikpedagogik

Harriet Aurell

Aurell.se arbetar med olika metoder för att göra teknisk kunskap till ett verktyg för skapande verksamhet bland kvinnor likaväl som bland män

Eftersom kvinnor länge haft få möjligheter att få tillgång till den praktiskt tekniska kunskapen och i övrigt sällan haft vare sig utrustning, tekniskt nätverk eller väl anpassade informationsvägar, arbetar mitt företag  speciellt med att skapa dessa förutsättningar.

Förutom att ha seminarier, föredrag och workshops om lärande av teknik, håller jag kurser för tekniska nybörjare av båda könen. Pedagogiken är praktiskt tillämpande och kurserna handlar om mekanismer och elektronik. Vi konstruerar objekt och lär om olika metoder för att skapa rörelse, ljus och ljud och om utrustning, inköpskällor för material och länkar till inspirerande sidor på nätet.

Ambitionen är att fler ska kunna skapa med användning av teknisk kunskap.

Inför sommaren har verksamheten utvecklats till att även omfatta robotbygge för barn.

Metoder för att skapa lika möjligheter inom tekniken

Verksamheten baseras på forskningen om kognition, d.v.s. hur individen tolkar och begripliggör sin omvärld. De genusmässiga resonemangen utgår från att kvinnor och män är mer lika  än olika, men att vi formas i olika s.k. kunskapskulturer. Detta skapar problem, speciellt inom teknik. Om hur det kan hanteras handlar vårt kunnande.

Adress till Aurell.se-Teknikpedagogik:

Kurslokal:

Björngårdsgatan 7 (lokalen t.h. om porten)

nära T-bana Mariatorget

Mob.:0725227644

email: aurell@ownit.nu

web: www.aurell.se 

Björngårdsgatan 7

Företagets hemadress: Hjälmarsvägen 21  12053 Årsta

Vänliga hälsningar från kursledare Harriet Aurell