Aurell.se-Teknikpedagogik

Bit! Ta en tugga teknik…

Förskoleteknik

Kurs för förskolepersonal som vill lära sig att arbeta med teknik tillsammans med småttingar

Olika teman kan väljas som t.ex. vatten, rörelse, ljud eller ljus eller kombinationer av de olika områdena. Alla övningar är anpassade för att både flickor och pojkar ska kunna ta dem till sig i samma utsträckning.

Kurserna kan ges på den enskilda förskolan eller på kurslokal. Tidsramar, innehåll och omfång anpassas tillsammans med förskolepersonalen.

Mer information: Ring 0725227644 eller maila till aurell@ownit.nu