Aurell.se-Teknikpedagogik

Bit! Ta en tugga teknik…

Elektronik och sensorer

2013-11-11 20.11.15

En kurs för  nybörjare inom elektronik som vill kunna bygga egna kretsar och använda sensorer, reläer och t.ex. servomotorer.

Kursen ges under helger. Den omfattar fem helgdagar om du är nybörjare och fyra om du gått kursen ”Skapa objekt och skulpturer med rörelser, ljus och ljud”

Innehåll:
Lödteknik
Komponentkunskap
Elektronikkretsar som får objekt att röra sig, lysa och låta
Servomotorer och styrkort
Sensorer som kan känna av omgivningens egenskaper                                                                          

Så tittar vi på hur man kan använda Arduino utan att kunna koda.
Inköpsställen, användbara länkar på nätet och böcker ska vi också hinna med.

Arbetsmaterial liksom kaffe/thé och tilltugg på för- och eftermiddagarna ingår i kurskostnaden. Däremot inte lunch. Kostnad för kursen är 2 500 för 5-dagarsversionen och 2000 kr för 4 dagar. Om du är arbetslös, pensionär, sjukskriven eller studerande så får du 20 % rabatt.

Under rubriken Aktuellt ser du startdatum då de är bestämda. Då minst fem deltagare anmält intresse planeras datum för kursen.