Aurell.se-Teknikpedagogik

Bit! Ta en tugga teknik…

Distansutbildning i teknik för mellanstadiet

En kurs som ger grundläggande kunskap om hur man tillverkar sånt som rör sig, lyser och låter

Kursen vänder sig till tekniska nybörjare och omfattar roliga tillämpningar som kan användas för att utveckla tekniskt intresse hos elever av båda könen.  Totalt tio brev med många olika byggprojekt och förklaringar av tekniska lösningar ingår. Varannan vecka skickas ett nytt brev ut där man kan välja vad man vill bygga, för att ge de teoretiska beskrivningarna substans. Allt skapas med enkla material och enkel utrustning. De flesta av projekten går att bygga på cirka tre timmar. Vi går även igenom material och inköpsställen och kommer att diskutera flickors och pojkars villkor inom teknik.

Efter att ha gått igenom utbildningen kommer deltagarna att förstå tillämpningarna av de tekniska lösningarna tillräckligt väl för att kunna förklara dem för eleverna.

Målgruppen för kursen är grundskollärare i åk 4-8 och personal inom fritidsverksamheter, men också alla andra som vill lära sig hur man åstadkommer rolig teknik.

I kursen ingår två gemensamma helgträffar i Stockholm.  Vid den ena delas arbetsmaterial ut, teambuilding utvecklas och inläggning av bilder och användning av chattfunktioner gås igenom. Vid träff nummer två diskuteras de erfarenheter som gjorts vid byggandet av de olika koncepten och hur dessa kan användas i den egna verksamheten. Sist tar vi upp hur man kan söka sig vidare inom teknikområdet på egen hand.

Bland texterna om teknikpedagogik i menyn under bilden högst upp på sidan finns en utvärdering under rubriken: “Tankar om distansutbildningen”

Kostnad för distanskursen är 2 500. Resor och logi i samband med de två träffarna ingår ej i kurskostnaden men däremot lunch, kaffe och frukt.

Under rubriken “Aktuellt” ser du startdatum när detta är bestämt .