Aurell.se-Teknikpedagogik

Bit! Ta en tugga teknik…

Aktuellt

  • Kvällskurs start 20 sept

Kurs om hur man gör skulpturer med rörelser, ljus och ljud. 

Med hjälp av mekanismer, elektronik och digitala plattformar får du lära dig att skapa. 

(Kursen utgår från erfarenheter som skapats utifrån traditionella föreställningar om kvinnligt/manligt eftersom barn vanligtvis formas utifrån gammaldags föreställningar om flickors/pojkars intressen under uppväxten. De erfarenheter individen bär med sig avgör vilken föreställningsram som skapas och går att relatera till. Målgruppen för mina kvällskurser är de som formats utifrån flickors/kvinnors förväntade erfarenheter. Om män vill delta så görs det utifrån dessa föreställningar)

Inga förkunskaper om teknik behövs.

Mer info under ”Verksamheter” i menyn.

Anmäl intresse under Kursanmälan

Barnkurs är planerad till hösten

Den vänder sig till barn på c:a 10 år och är  förlagd till en eftermiddag i veckan. Veckodag ännu ej bestämd. Väntar på förslag från intresserade. Kursen omfattar 8 gånger och kommer att kosta 1200 kr med inkluderat material.

Förslag på dag mottas som sagt tacksamt under.

 

Våra Robotbyggarworkshops på helgerna har startat upp, men i liten skala och endast i Årsta och efter intresseförfrågan.

Priset har vi måst höja lite och är nu 200 kr för barn men 300 för vuxna som vill bygga den enkla roboten . Vuxna som följer med för att hjälpa barnen behöver naturligtvis inte betala någon ting.

Om man vill bygga en mer avancerad med växellåda så får barn bygga den för 300 kr men vuxna får betala 400 kr. Medhjälpare får naturligtvis komma gratis.