Aurell.se-Teknikpedagogik

Bit! Ta en tugga teknik…

Om företaget

Företaget drivs av Aurell.se-Teknikpedagogik: harriet@aurell.se

Adress till Aurell.se-Teknikpedagogik

Kurslokalen finns numera i Årsta, Hjälmarsv. 23

T-bana till Gullmarsplan buss 160 till Årstaskolan. På motsatta sida av gatan finns ingången till Hjälmarsvägen 23

Portkod meddelas vid kursanmälan

Mob.: 0725 227644

email: harriet@aurell.se

web: www.aurell.se

Plusgiro o Bankgiro:   Pg: 497993-6     Bg: 372-1214

Företagets hemadress: 

Hjälmarsvägen 21  12053 Årsta

Men verkstaden finns på Hjälmarsvägen 23

Harriet Aurell

Aurell.se – Teknikpedagogik arbetar med olika metoder för att göra teknisk kunskap till ett verktyg för skapande verksamhet bland kvinnor men även för män i den mån de är inställda på att kvinnors traditionella erfarenhetsbas är utgångspunkt för pedagogiken.

Eftersom kvinnor länge haft få möjligheter att få tillgång till den praktiskt tekniska kunskapen och i övrigt sällan haft vare sig utrustning, tekniskt nätverk eller väl anpassade informationsvägar, arbetar mitt företag  speciellt med att skapa dessa förutsättningar, vilket tekniska nybörjare av båda könen gynnas av. Förutom att ha seminarier, föredrag och workshops om lärande av teknik, håller jag kurser för tekniska nybörjare. Pedagogiken är praktiskt tillämpande och kurserna handlar om mekanismer och elektronik. Vi konstruerar objekt och lär om olika metoder för att skapa rörelse, ljus och ljud och om utrustning, inköpskällor för material och länkar till inspirerande sidor på nätet. Inför sommaren har verksamheten utvecklats till att även omfatta praktiska teknikkurser för barn.

Metoder för att skapa lika möjligheter inom tekniken

Pedagogiken baseras på forskningen inom kognition, d.v.s. hur individen tolkar och begripliggör sin omvärld. De genusmässiga resonemangen utgår från att kvinnor och män är mer lika  än olika, men att vi formas i olika s.k. kunskapskulturer. Svårigheter uppstår för den som vill förstå och använda tekniska lösningar om dessa inte funnits med som en självklar del under den egna uppväxten. Om hur det kan hanteras handlar min verksamhet. Förutom ordinarie kurser har jag arbetat med:

Ytterligare exempel på den konst jag utvecklat kan ses under mitt namn på https://battrekonst.se/

Uppdrag bl.a.:

 • Workshops åt skolor med uppdrag genom Skapande skola.
 • Bl.a. workshop för 186 barn på skola i förorte
 • Uppdrag åt Zebradans om att tillverka självgående skor
 • Föredrag åt Kolla Kultur 2 tillfällen
 • Uppdrag åt Konstdepartementet alla elever i klass 6 
 • Uppdrag åt Konstdepartementet för 135 elever i fem tvåor
 • Teknikkurs för 9-åriga tjejer 
 • Demonstration på Konstfack av rörliga, lysande och låtande skulpturer
 • Workshops åt Bonniers konsthall
 • Robotbygge vid släktträff 6 pers.
 • Födelsedagsworkshop på 40-årsfest, 13 pers.
 • Robotbygge medförskoleklasser på Sköntorpsskolan. Tot 84 barn.
 • Gästlärare  på Nyckelviksskolan för Färg, form och hantverksgruppen och Trä, form och designgruppen 
 • Tredagarsprojekt med Kristofferskolans elever
 • Kombinerad släktträff och robotbygge för 10 personer i olika åldrar
 • Tvådagarskurs för sex konstnärer från Uppsala och Gävle
 • Gästlärare på Nyckelviksskolan
 • Utställning med tema ”Elektronik för din dotter” på Elektronikmässan i Kista
 • Föredrag om kvinnor och innovation på Elektronikmässan i Kista
 • Föredrag och workshop för 80 pedagoger från förskolor i Örebro
 • Workshop för 40 elever i åk 7 på Kristofferskolan
 • Gästlärare på Leksands folkhögskola
 • Utbildningsdag för personal på Levande verkstad
 • Utbildningsdagar för 5 konstnärer
 • Utbildningsdag för tekniklärare
 • ”Barnluckor” på konsthallen Artipelag i samband med utställning av Biegert & Bergström
 • UR: Konstruktion för programserien Programmera mera (se video ovan)
 • Ansvarig för att påverka könsbalansen positivt inom Stockholm Makerspace
 • Föredrag åt  Hackabibblans  unconferens i Gävle
 • Föredrag på Nationell Makerkonferens i Malmö
 • Utbildningsdagar på Bäckmans Designhögskolas grafiska linje
 • Utbildningsdag om elektroniklösningar för KomTek Järfälla
 • Föredrag åt Konstfack
 • Utbildningsdagar för glasblåsarkollektivet Boom
 • Återkommande utbildningsdagar på Nyckelviksskolan
 • Utbildningsdag för slöjdlärare på Stockholms Läns museum
 • Utbildningsdag om elektronik och Arduino, för personal på KomTek Lidingö
 • Uppdrag åt Barnkulturfestivalen
 • Utbildningsdag för Baltazar Science Center i Skövde
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har beviljat mitt och Kosmosklubbens projekt Genusteknik i förorten medel
 • Projekt från Vinnova
 • Utbildningsdag för bibliotekarier i Hässelby
 • Valberedningen i Stockholm Makerspace
 • Elektronikkurs för nybörjare på Stockholm Makerspace
 • Mamma-Barnkurs i robotbygge på Stockholm Makerspace
 • Byggworkshop med Backeboskolans mellanstadieelever
 • Talare i egenskap av utvecklare av KomTek på KomTek Halmstads 10-årsjubiléum
 • Föredrag/workshop för tekniklärarnätverk på Linnéuniversitetet
 • Gästlärare Nyckelviksskolan Hantverkspedagoger
 • SVT: Medverkan i barnprogrammet JUNK med en ”mekanisk teater”
 • SVT: Medverkan som robotbyggarexpert i barnprogrammet Philofix
 • Utbildning i elektronik för lärare i KomTek Botkyrka, Täby och Järfälla
 • Gästlärare för Nyckelviksskolans träelever
 • Gävle Högskola: Seminarium och workshop inom Lärarlyftet
 • Skolforum: Workshop om genus i tekniken
 • Lärare i metall på Linköpings Universitet
 • Gävle Högskola: Pedagogikseminarium för doktorander
 • Föredrag och artiklar till Centrum för Tekniken i skolan
 • Byggbeskrivningar av Händelsekedjor i Tidningen Husbyggaren
 • Hulebäckgymnasiet: Utbildning i genus av personal på elprogrammet
 • Workshop Handarbetets vänner: Medverkan på Öppet hus Seminarium/workshop på Mälardalens Högskola
 • 1,5-årig utbildning åt Alma Folkhögskola
 • Utbildningsdagar för KomTekavdelningar runt om i landet
 • 2-årig utbildning åt AF Örebro
 • Utveckling av KomTek som nu finns på 20 ställen i landet
 • ITT Flykt: chefsutbildning

Workshops vid sidan av min verksamhet på Björngårdsgatan 7  under 2011 -2017

 • Workshop på Leksands folkhögskola för 100 elever
 • Workshop på bibliotek
 • Workshop på Kista bibliotek
 • Workshop på Vaxholms fästnings uppfinnardag
 • Föredrag och workshop på Hackabiblan i Gävle
 • Föredrag och workshop på Tekniskt Café hos Medioteket
 • Workshops på Moderna Museet tillsammans med Simone Giertz
 • Workshop för Nacka, Fisksätra, Kungsholmen, Sigtuna, bibliotek
 • Workshop på Tekniska museets Mini Makerfair
 • Workshop KULTUR SSB barn  i Kungsträdgården
 • Workshop på Fisksätra Bibliotek
 • Workshop Techjunta hos Makertjej
 • Workshop Nämnden för Hemslöjdsfrågor
 • Workshop åt Geek Girls
 • Workshop under Kulturfestivalen för Makertjej
 • Workshop i Garda på Gotland
 • Workshop i Visby på Almedalsveckan
 • Workshop i Kungsträdgården på Kul 14-15
 • Workshop på Geek Girl Meet Up
 • Workshop för nyanlända barn från Somalia och andra barn i Enköping i Enköpings biblioteks regi
 • Workshop på Next Up på Kista Nod 12
 • Workshop på Kista bibliotek
 • Workshop för 40 barn i Kista Galleria juli 2014
 • Tvådagars workshops på ateljékollektivet Platform Stockholm Liljeholmen c:a 1 gång/mån veckoslut sedan 2012
 • Robotbyggarworkshop  i Västertorp på ”Jag leker Träd”  ht 2012
 • Händelsekedjebygge på Platform Stockholm Liljeholmen   ht 2012
 • 5-dagars Robotbygge för barn Sommaren 2012
 • Robotbyggarworkshops på Kulturfestival 2011
 • Robotbyggarworkshops på Tensta konsthall 2011
 • Robotbyggarworkshops på Färgfabriken 2011