Aurell.se-Teknikpedagogik

Bit! Ta en tugga teknik…

Robotbygge för barn

Robotbygge för barn + vuxen

Målgruppen är barn på c:a 6 -12 år. Vi bygger under tre timmar under en lördag + söndag. En kostnad på 175 kronor per dag och barn tas ut för material + mellanmål. Storleken på byggena är max 30 cm. Olika metoder används för att få robotarna  rörliga och små motorer, enkla strömbrytare och hjul hjälper till. För att få ljus används lysdioder och pinglor för att robotarna ska låta. Sen dekorerar vi med allt som ger fint resultat. Vi håller till på Björngårdsgatan 7 nära Mariatorget. Lokalen ligger till höger om träporten. Anmälan görs under rubriken Kursanmälan i menyn. Under Aktuellt anges nästkommande byggtillfälle.

Ambitionen med robotbygget är att barn och föräldrar ska få grepp om hur man skapar mekaniskt ”liv” och därigenom finna nya möjligheter för skapande verksamhet.

Under ”Aktuellt” i menyn finns inplanerade robotbyggardagar inlagda