Aurell.se – Harriet Aurell Teknikpedagogik

Bit! Ta en tugga teknik…

Om företaget

Harriet Aurell

Aurell.se – Teknikpedagogik arbetar med olika metoder för att göra teknisk kunskap till ett verktyg för skapande verksamhet bland kvinnor likaväl som bland män

Eftersom kvinnor länge haft få möjligheter att få tillgång till den praktiskt tekniska kunskapen och i övrigt sällan haft vare sig utrustning, tekniskt nätverk eller väl anpassade informationsvägar, arbetar mitt företag  speciellt med att skapa dessa förutsättningar, vilket tekniska nybörjare av båda könen gynnas av. Förutom att ha seminarier, föredrag och workshops om lärande av teknik, håller jag kurser för tekniska nybörjare. Pedagogiken är praktiskt tillämpande och kurserna handlar om mekanismer och elektronik. Vi konstruerar objekt och lär om olika metoder för att skapa rörelse, ljus och ljud och om utrustning, inköpskällor för material och länkar till inspirerande sidor på nätet. Inför sommaren har verksamheten utvecklats till att även omfatta robotbygge för barn.

Metoder för att skapa lika möjligheter inom tekniken

Pedagogiken baseras på forskningen inom kognition, d.v.s. hur individen tolkar och begripliggör sin omvärld. De genusmässiga resonemangen utgår från att kvinnor och män är mer lika  än olika, men att vi formas i olika s.k. kunskapskulturer. Svårigheter uppstår för den som vill förstå och använda tekniska lösningar om dessa inte funnits med som en självklar del under den egna uppväxten. Om hur det kan hanteras handlar min verksamhet. Förutom ordinarie kurser har jag arbetat med:

Workshops vid sidan av min verksamhet på Björngårdsgatan 7  under 2011 -2016

 • Workshop på Tekniska museets Mini Makerfair
 • Workshop KULTUR SSB barn
 • Workshop på Fisksätra Bibliotek
 • Workshop Techjunta hos Makertjej
 • Workshop Nämnden för Hemslöjdsfrågor
 • Workshop under Kulturfestivalen för Makertjej
 • Workshop i Garda på Gotland
 • Workshop i Visby på Almedalsveckan
 • Workshop i Kungsträdgården på Kul 14-15
 • Workshop på Geek Girl Meet Up
 • Workshop för nyanlända barn och andra barn i Enköping i Enköpings biblioteks regi
 • Workshop på Next Up på Kista Nod 12
 • Workshop på Kista bibliotek
 • Workshop för 40 barn i Kista Galleria juli 2014
 • Tvådagars workshops på ateljékollektivet Platform Stockholm Liljeholmen c:a 1 gång/mån veckoslut sedan 2012
 • Robotbyggarworkshop  i Västertorp på ”Jag leker Träd”  ht 2012
 • Händelsekedjebygge på Platform Stockholm Liljeholmen   ht 2012
 • 5-dagars Robotbygge för barn Sommaren 2012
 • Robotbyggarworkshops på Kulturfestival 2011
 • Robotbyggarworkshops på Tensta konsthall 2011
 • Robotbyggarworkshops på Färgfabriken 2011

Uppdrag bl.a.:

 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har beviljat mitt och Kosmosklubbens projekt Genusteknik i förorten medel
 • Valberedningen i Stockholm Makerspace
 • Elektronikkurs för nybörjare på Stockholm Makerspace
 • Mamma-Barnkurs i robotbygge på Stockholm Makerspace
 • Byggworkshop med Backeboskolans mellanstadieelever
 • Talare i egenskap av utvecklare av KomTek på KomTek Halmstads 10-årsjubiléum
 • Föredrag/workshop för tekniklärarnätverk på Linnéuniversitetet
 • Gästlärare Nyckelviksskolan Hantverkspedagoger
 • SVT: Medverkan i barnprogrammet JUNK med en ”mekanisk teater”
 • SVT: Medverkan som robotbyggarexpert i barnprogrammet Philofix
 • Utbildning i elektronik för lärare i KomTek
 • Gästlärare för Nyckelviksskolans träelever
 • Gävle Högskola: Seminarium och workshop inom Lärarlyftet
 • Skolforum: Workshop
 • Lärare på Linköpings Universitet
 • Gävle Högskola: Pedagogikseminarium för doktorander
 • Föredrag och artiklar till Centrum för Tekniken i skolan
 • Byggbeskrivningar av Händelsekedjor i Tidningen Husbyggaren
 • Hulebäckgymnasiet: Utbildning i genus av personal på elprogrammet
 • Workshop Handarbetets vänner: Medverkan på Öppet hus Seminarium/workshop på Mälardalens Högskola
 • Utveckling av KomTek som nu finns på 20 ställen i landet
 • ITT Flykt: chefsutbildning

 

Adress till Aurell.se-Teknikpedagogik:

Kurslokal: Björngårdsgatan 7

T-bana Mariatorget

Mob.: 0725 227644

email: harriet@aurell.se

web: www.aurell.se

Björngårdsgatan 7

Företagets hemadress: 

Hjälmarsvägen 21  12053 Årsta